"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sığınak ihtiyacı ve tehditler

SIĞINAKLAR Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

 

TEMEL ÖZELLİKLERİ  

 • Patlamaya karşı dayanıklılık,
 • Gaz sızdırmazlılığı,
 • Su sızdırmazlığı,
 • Elektromanyetik radyasyona karşı dayanım ve şok yalıtımını sağlamalıdır.
 • Dış atmosfer yaşanamaz durumda olduğundan sığınak içinde yapay bir atmosfer oluşturularak insanların minimum destekle hayatlarına devam etmelerini  sağlamalıdır.

 

SIĞINAK İHTİYACI VE TEHDİTLER

 • Potansiyel tehlike dünya çapında bir krizden ziyade hemen her yerde ortaya çıkabilecek bölgesel anlaşmazlıklardan kaynaklanacak tehditlerdir.
 • Böyle bir savaşta gün geçtikçe etkinliği artan konvansiyonel silahların yanı sıra kimyasal ve biyolojik silahların da kullanılacak olmasıdır.
 • Bu silahların terörist gruplar tarafından kullanılabileceği veya kaza sonucunda patlayabileceği düşünülmeli, bu durumda uzun süreli kimyasal ajan yayılması ve nükleer serpinti olması ve bunlardan korunmanın en efektif yolunun iyi tasarlanmış sığınaklar olacağıdır.
 • Mermi, top, roket, mayın ve füze gibi konvansiyonel silahlar sağlamlaştırılmış bina ve sığınaklara karşı içeri girme, aşırı basınç yaratma ve tahrip etme etkilerine sahiptir.
 • Nükleer silahların etkileri uzun süreli pozitif ve negatif basınç, zemin şok yükleri, termal radyasyon, nükleer radyasyon ve elektromanyetik dalgalar olarak yer alır.
 • Patlamanın etkisi ile basınç normal atmosferik basınçtan en yüksek değere ulaşır ve saniyeden çok daha kısa sürede normal seviyeye iner. Bundan sonra basınç normal basıncın altına iner. Bu durum yapı üzerinde şok etkisi yaratır.
 • Termal radyasyon; patlama ile ortaya çıkar ve çok kısa sürer. Ama bu durum yangınlar çıkarabilir ve bunun sonucunda havadaki oksijen de azalır.

Nükleer radyasyon üçe ayrılır.

 • İlk nükleer radyasyon patlamanın ardından bir iki dakika boyunca yayılır.
 • Kalıcı radyasyon ise daha sonra yayılır. Radyoaktif maddenin gökyüzüne yükseldikten sonra yere inmesi yani yerel serpinti ve daha sonra inmesi yani gecikmiş küresel serpinti olarak ortaya çıkar.
 • Elektromanyetik dalgalar nükleer patlamalarda ortaya çıkan keskin titreşimli radyo dalgalarından oluşan elektromanyetik radyasyondur.
 • Elektromanyetik radyasyon canlı organizmalara zarar vermez. Yoğun elektrik ve manyetik alanlar elektrikli cihazlara zarar verir.

Kimyasal ve biyolojik silahlar;  • Değişik şekillerde hedefe gönderilen tahriş edici, zehirleyici ve patojenik ajanlardan oluşan geniş bir gruptur.

 • Terörist gruplar veya bazı ülkeler tarafından kullanılması mümkün potansiyel savaş ajanları arasında hardal gazı, sinir gazı, sarin, soman veya VX gibi kimyasal ajanlar ve botulism, toksin, antrax ( şarbon )ve varıola gibi bakteriler yer alır.
 • Pratik olarak mevcut ve laboratuarda geliştirilen hastalıklar savaş ajanı olarak kullanılabilir.
 • Bu tehditlere karşı insan hayatını ve stratejik tesisleri korumak için  en etkili yöntem sağlam sığınaklar oluşturmaktadır.
 • Tahrip edilemez bir sığınak yapılması mümkün olmamasına karşın, iyi korunmuş bir hedefi yok etmek için harcanması gerekecek büyük çaba ve olası kayıplar saldırganı saldırıdan vazgeçmek zorunda bırakabilir.
 • Bu durumda sığınak, insanları hayatta tutma ve bunun için gerekli olan yaşam destek sistemlerini, zararlı etkilere karşı istenen düzeyde koruyacak bir sisteme sahip olmalıdır.
 • Yerin altına nükleer sığınak yapımı.

 

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir